Мадхья Прадеш муж дахь төмсний гэрээт аж ахуй

Мадхья Прадеш мужийн Индор хотын хоёр тосгоны тариаланчид гэрээт тариалан эрхэлж төмс тариалж байна. Тэднийг авах тусам тэд тайвширдаг

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВИЙГ ... малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.5 дахь хэсэгт заасан ... төлсөн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ 2.5-д заасны ...

- Хуулийн нэгдсэн портал

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 15.3, 20.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Усны нөөц ашигласны төлбөрөөс хөнгөлөх хувь, хэмжээг"-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2.

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

16 дугаар зүйл.Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ Хэвлэх 16.1.Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг ойн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээнээс энэ хуулийн 11.1.1-д заасан хэрэглээний модонд 6.0-30.0 хувь, энэ хуулийн 11.1.2-т заасан түлээнд 2.0-10.0 хувиар тооцно.

Татварын ерөнхий газар - Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

24.1.1.ургамал, ус, ой, ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр хураан авах эрх бүхий албан тушаалтан төлбөрийн тайлангаа дараа оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор сум, дүүргийн татварын албанд;

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

ТӨЛӨХ ЖУРАМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (цаашид "АМНАТ" гэх) төлөгчийн худалдсан, худалдахаар ачуулсан, экспортолсон, өөрийн хэрэгцээнд ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнд АМНАТ ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг тооцох, төлбөр ногдуулах, төлөх, тайлагнахад энэ журмыг …

Татварын ерөнхий газар - Ашигт малтмалын нөөц ашигласны …

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хувийг тооцох,төлбөр ногдуулах, тайлагнах, төлөх журам Дуудлага худалдаа зохион байгуулах болон шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг журам Зөвлөмж авах хүсэлтэд тавигдах шаардлага, зөвлөмжийг олон нийтэд мэдээлэх, хүчингүй болгох журам

УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ... - Legalinfo.mn

1. "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Усны нөөц ашигласны төлбөрөөс хөнгөлөх хувь, хэмжээг"-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2. Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг усны сав газар тус бүрээр тогтоож мөрдүүлэхийг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт …

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт. Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ус, рашаан ашигласны төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад ...